CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

logo

Trang chủ

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Mục lục [ ẩn ][ hiện ]

Ngày Hiệu Lực: Ngày 1 tháng 9 năm 2020

Công ty Hoàng Đan Linh tôn trọng các quan ngại của quý vị về quyền riêng tư. Chính Sách về Quyền Riêng Tư này mô tả các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về các cá nhân thông qua một số sản phẩm và dịch vụ, các trang web và ứng dụng trên thiết bị di động của chúng tôi, cách chúng tôi có thể sử dụng những thông tin đó, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với ai, và các lựa chọn có sẵn liên quan đến việc sử dụng thông tin của chúng tôi. Chính Sách về Quyền Riêng Tư cũng mô tả các biện pháp mà chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân, thời gian chúng tôi lưu trữ thông tin và cách các cá nhân có thể liên hệ với chúng tôi về các thực hành bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi và cách thực hiện các quyền của họ. 

 

Chính Sách về Quyền Riêng Tư này áp dụng cho các thông tin mà chúng tôi thu thập qua các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các trang web và ứng dụng trên thiết bị di động của chúng tôi được liệt kê (gọi chung là "Các Dịch Vụ"). Nếu Các Dịch Vụ của chúng tôi có chính sách hoặc thông báo về quyền riêng tư riêng, chính sách hoặc thông báo đó sẽ được áp dụng thay vì chính sách này.

 

Thông Tin Chúng Tôi Thu Nhận

 

Liên quan đến việc quý vị sử dụng Các Dịch Vụ, quý vị có thể cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi bằng nhiều cách khác nhau. Các loại thông tin cá nhân chúng tôi có thể thu nhận bao gồm:

 

·         Thông tin liên lạc, như tên, tên công ty, chức vụ, số điện thoại, mã zip hoặc mã bưu điện, địa chỉ email và địa chỉ thư tín;

 

·         Thông tin được sử dụng để tạo tài khoản trực tuyến của quý vị và các thông tin liên quan đến tài khoản khác (như tên người dùng và mật khẩu, các câu hỏi và câu trả lời bảo mật và bất kỳ thông tin nào quý vị lựa chọn để lưu trữ trong tài khoản của quý vị);

 

·         Thông tin đăng ký sản phẩm, bao gồm số mẫu, số sê-ri, loại lắp đặt và ngày lắp đặt;

 

·         Thông tin đăng ký và thiết lập sản phẩm, như tên/mô tả sản phẩm NewLight của quý vị, địa điểm quý vị lắp đặt sản phẩm, và các điều chỉnh quý vị thực hiện cho việc thiết lập sản phẩm;

 

·         Thông tin kỹ thuật về sản phẩm NewLight của quý vị, như mẫu sản phẩm, số sê-ri, mã vạch và phiên bản phần mềm;

 

·         Thông tin về các cấu hình sản phẩm NewLight của quý vị, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn về thiết bị xử lý nước (bao gồm điện áp và thông tin bơm), tình trạng hoạt động, thông tin về thời gian hoạt động, thông tin về rò rỉ, lịch sử hỏng hóc và các thông báo về dịch vụ;

 

·         Thông tin thanh toán, như tên, địa chỉ gửi hóa đơn và thông tin chi tiết về thẻ thanh toán (bao gồm số thẻ, ngày hết hạn và mã bảo mật), những thông tin được bộ phận xử lý thanh toán bên thứ ba thay mặt cho chúng tôi thu thập và lưu trữ;

 

·         Độ tuổi, ngày sinh, và số nhận dạng liên bang, quốc gia hoặc chính phủ cung cấp;

 

·         Các thông tin chi tiết mà quý vị cung cấp thông qua các cuộc thi và khảo sát;

 

·         Thông tin có trong các bình luận bài đăng trên blog hoặc nhận xét sản phẩm mà quý vị gửi;

 

·         Thông tin truyền thông xã hội, như việc xử lý, nội dung và dữ liệu khác trên truyền thông xã hội được chia sẻ với chúng tôi thông qua các tính năng của bên thứ ba mà quý vị sử dụng trên Các Dịch Vụ của chúng tôi (như các ứng dụng, công cụ, các dịch vụ thanh toán, các ứng dụng nhỏ và phần bổ trợ được cung cấp bởi các dịch vụ truyền thông xã hội như Facebook, Google+, Instagram, LinkedIn, Twitter, và YouTube) hoặc được đăng trên các trang truyền thông xã hội (như trang truyền thông xã hội của chúng tôi hoặc các trang khác mà chúng tôi có thể truy cập);

 

·         Thông tin cá nhân khác có trong nội dung mà quý vị gửi, như thông qua tính năng "Liên Hệ Với Chúng Tôi" hoặc các công cụ hỗ trợ khách hàng, các chương trình Giới Thiệu đến Bạn Bè, Cổng Thông Tin Nhà Thầu NewLight, Cổng Thông Tin Doanh Nghiệp, Đăng Ký Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, LochinvarU và Trung Tâm Nguồn Lực Quảng Cáo.

 

·         Thông tin quý vị gửi liên quan đến cơ hội nghề nghiệp tại NewLight, như thông tin liên lạc chi tiết, thông tin trong sơ yếu lý lịch của quý vị và thông tin chi tiết về việc làm hiện tại của quý vị.

 

Quý vị không phải cung cấp những thông tin này, nhưng nếu quý vị chọn không cung cấp thông tin, chúng tôi không thể cung cấp cho quý vị một số Dịch Vụ nhất định và các tính năng liên quan.

 

 

Thu Thập Dữ Liệu Tự Động

 

Khi quý vị sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi hoặc mở email của chúng tôi, chúng tôi có thể thu nhận thông tin bằng các phương tiện tự động, như các cookie của trình duyệt, Flash cookie, web beacon, các thiết bị định danh, nhật ký máy chủ và các công nghệ khác. Các thông tin chúng tôi có được bằng cách này có thể bao gồm địa chỉ IP của quý vị, tên miền, các thiết bị định danh gắn với thiết bị của quý vị, loại và tính năng của thiết bị và hệ điều hành, tính năng duyệt web, ngôn ngữ ưu tiên, dữ liệu theo luồng, tương tác của quý vị với Các Dịch Vụ của chúng tôi (như các trang web mà quý vị truy cập, các đường dẫn mà quý vị nhấp vào và các tính năng mà quý vị sử dụng), các trang web dẫn hoặc giới thiệu quý vị đến Các Dịch Vụ của chúng tôi, thời gian và ngày truy cập Các Dịch Vụ của chúng tôi và những thông tin khác về việc quý vị sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin về vị trí địa lý chính xác của quý vị và những thông tin khác liên quan đến vị trí của quý vị thông qua GPS, Bluetooth, tín hiệu WiFi và các công nghệ khác cho những mục đích nhất định được liệt kê dưới đây, để cung cấp cho quý vị Các Dịch Vụ của chúng tôi. Thiết bị của quý vị có thể gửi thông báo cho quý vị khi Các Dịch Vụ muốn thu thập vị trí địa lý chính xác của quý vị.

 

 

Các Dịch Vụ Phân Tích Trang Web Của Bên Thứ Ba 

 

Thông qua Các Dịch Vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể có được thông tin cá nhân về các hoạt động trực tuyến của quý vị qua thời gian và qua các ứng dụng, trang web, thiết bị và các dịch vụ trực tuyến khác của bên thứ ba.  Trong Các Dịch Vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ phân tích trực tuyến của bên thứ ba, như Phân Tích của Google. Các nhà cung cấp dịch vụ quản lý những dịch vụ phân tích đó sử dụng các công nghệ tự động để thu thập dữ liệu (như địa chỉ email, địa chỉ IP, các cookie và những thiết bị định danh khác) để đánh giá, ví dụ: việc sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, để phát hiện các vấn đề kỹ thuật và để phục vụ cho việc quảng cáo.

 

Thông qua Các Dịch Vụ và trang web của chúng tôi, cả chúng tôi và các bên thứ ba nhất định đều có thể thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của quý vị để cung cấp cho quý vị các quảng cáo về những sản phẩm và dịch vụ thích hợp với các quan tâm cá nhân của quý vị. Khi luật pháp hiện hành yêu cầu, chúng tôi sẽ cần có được sự chấp thuận của quý vị để xử lý thông tin cá nhân của quý vị cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. Quý vị có thể thấy các quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác và ứng dụng trên điện thoại di động vì chúng tôi tham gia vào mạng lưới quảng cáo. Mạng lưới quảng cáo cho phép chúng tôi gửi thông điệp của mình đến những người dùng tiềm năng dựa trên các dữ liệu nhân khẩu học, sở thích của người dùng và nội dung tìm kiếm. Các mạng lưới này theo dõi hoạt động trực tuyến của người dùng theo thời gian bằng cách thu thập thông tin thông qua các phương tiện tự động, bao gồm sử dụng các cookie trình duyệt, Flash cookie, web beacon, định danh thiết bị, nhật ký máy chủ và các công nghệ tương tự khác. Các mạng lưới này sử dụng thông tin đó để hiển thị các quảng cáo thích hợp với sự quan tâm của cá nhân, theo dõi trình duyệt của người dùng hoặc các thiết bị thông qua nhiều trang web và ứng dụng, và để xây dựng hồ sơ tìm kiếm và các hoạt động sử dụng ứng dụng của người dùng. Thông tin mà mạng lưới quảng cáo của chúng tôi có thể thu thập bao gồm dữ liệu về các lần truy cập của người dùng vào những trang web và ứng dụng có trong mạng lưới quảng cáo tương ứng, như các trang hoặc quảng cáo đã được xem hoặc những tác vụ được thực hiện trên trang web hoặc ứng dụng. Việc thu thập dữ liệu này diễn ra trên cả Các Dịch Vụ và trang web của chúng tôi cũng như các trang web và ứng dụng của bên thứ ba có trong mạng lưới quảng cáo. Quy trình này cũng giúp chúng tôi theo dõi tính hiệu quả của các nỗ lực tiếp thị của chúng tôi.

 

 

Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Chúng Tôi Thu Nhận

 

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu nhận thông qua Các Dịch Vụ để:

 

·         Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho quý vị;

 

·         Thiết lập và quản lý tài khoản của quý vị;

 

·         Xử lý và hoàn tất những yêu cầu và đơn đặt hàng liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và thông báo cập nhật cho quý vị về trạng thái đơn đặt hàng của quý vị;

 

·         Cải thiện và điều chỉnh trải nghiệm của quý vị với Các Dịch Vụ;

 

·         Nhận dạng và xác thực quý vị để quý vị có thể sử dụng Các Dịch Vụ;

 

·         Gửi thông báo và cảnh báo cho quý vị (bao gồm các cập nhật trạng thái và cảnh báo lỗi) liên quan đến việc quý vị sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm ứng dụng Con-X-Us hoặc hệ thống iCOMM;

 

·         Gửi thư thông báo và các thông tin khác cho quý vị nếu quý vị đăng ký nhận chúng;

 

·         Bán các sản phẩm của chúng tôi cho quý vị và cung cấp cho quý vị các chương trình giảm giá, bao gồm giảm giá đặc biệt, phiếu quà tặng, giảm giá và cơ hội giành chiến thắng trong các cuộc thi;

 

·         Trao đổi thông tin với quý vị và quản lý việc tham gia của quý vị trong các khảo sát và nghiên cứu thị trường;

 

·         Trả lời các yêu cầu và thắc mắc của quý vị và cung cấp hỗ trợ khách hàng;

 

·         Quản lý các cơ hội nghề nghiệp;

 

·         Quản lý các mối quan hệ giữa nhà thầu và nhà cung cấp dịch vụ;

 

·         Điều hành, đánh giá và cải thiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi (bao gồm phát triển các sản phẩm mới; tăng cường và cải thiện Các Dịch Vụ của chúng tôi; quản lý truyền thông của chúng tôi; phân tích cơ sở người dùng và Các Dịch Vụ; thực hiện phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường; và thực hiện kế toán, kiểm toán và các chức năng nội bộ khác);

 

·         Bảo vệ chống lại, nhận dạng và ngăn chặn hành vi gian lận và hoạt động phạm tội khác, các yêu cầu bồi thường và trách nhiệm pháp lý khác;

 

 

 

Chia Sẻ Thông Tin

 

Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu nhận về quý vị, ngoại trừ những trường hợp được mô tả trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với (1) các công ty con và chi nhánh của chúng tôi và (2) các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện dịch vụ thay mặt chúng tôi, như thực hiện đơn đặt hàng, lắp đặt sản phẩm và phân tích các dữ liệu và dịch vụ, cho những mục đích được mô tả trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Chúng tôi không ủy quyền cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin ngoại trừ trường hợp cần thiết để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

 

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về quý vị (1) nếu chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy theo yêu cầu của luật pháp hoặc quy trình pháp lý (như lệnh của tòa án hoặc trát đòi hầu tòa); (2) phản hồi các yêu cầu của cơ quan chính phủ, như các cơ quan thực thi pháp luật; (3) để thiết lập, thi hành hoặc bảo vệ các quyền pháp lý của chúng tôi; (4) khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp để ngăn chặn tổn hại thể chất hoặc tổn hại khác hay thiệt hại tài chính; (5) liên quan đến việc điều tra hoạt động phi pháp thực sự hoặc bị nghi ngờ; (6) trong trường hợp chúng tôi bán hoặc chuyển giao toàn bộ hoặc một phần công ty hay tài sản của chúng tôi (bao gồm trường hợp tái tổ chức, giải thể hoặc phá sản); hay (7) khi có sự chấp thuận của quý vị.

 

 

Chuyển Dữ Liệu

 

Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân mà chúng tôi có được về quý vị cho những người nhận (bao gồm các công ty con và chi nhánh của chúng tôi, và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba) tại các quốc gia ngoài quốc gia đã thu thập thông tin đó. Các quốc gia này có thể không có luật bảo vệ dữ liệu giống với quốc gia mà quý vị cung cấp thông tin ban đầu. Khi chúng tôi chuyển thông tin của quý vị cho những người nhận ở các quốc gia khác (như Hoa Kỳ), chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin đó như được mô tả trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này.

 

 

Các Quyền và Lựa Chọn của Quý Vị

 

Chúng tôi cung cấp cho quý vị các lựa chọn nhất định về thông tin cá nhân mà chúng tôi có được về quý vị. Để cập nhật các ưu tiên của quý vị, cập nhật hoặc sửa đổi thông tin của quý vị, giới hạn các thông tin quý vị nhận được từ chúng tôi, hoặc nộp yêu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi như được nêu rõ trong phần Cách Liên Hệ Với Chúng Tôi của Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Quý vị cũng có thể ngừng đăng ký nhận danh sách gửi thư tiếp thị của chúng tôi bằng cách vào đường dẫn "Ngừng Đăng Ký" trong email của chúng tôi.

 

Trong phạm vi pháp luật hiện hành, quý vị có thể (1) yêu cầu tiếp cận thông tin cá nhân của quý vị mà chúng tôi lưu trữ; (2) yêu cầu chúng tôi cập nhật, sửa đổi, chỉnh sửa, xóa hoặc giới hạn thông tin; hoặc (3) thực hiện quyền chuyển dữ liệu của quý vị, bằng cách liên hệ với chúng tôi như được nêu dưới đây. Tùy thuộc vào vị trí của quý vị, quý vị có thể có quyền nộp đơn khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước nếu quý vị không hài lòng với phản hồi của chúng tôi. Nếu được luật pháp quy định, quý vị có thể rút lại bất kỳ sự chấp thuận nào trước đây mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi hoặc phản đối bất cứ lúc nào với việc xử lý thông tin cá nhân của quý vị trên cơ sở hợp pháp liên quan đến tình huống cụ thể của quý vị và chúng tôi sẽ áp dụng các ưu tiên của quý vị từ đó về sau. Để giúp bảo vệ quyền riêng tư của quý vị và duy trì bảo mật, chúng tôi có thể thực hiện các bước để xác định danh tính của quý vị trước khi cho phép quý vị tiếp cận thông tin của mình. Trong giới hạn luật pháp hiện hành cho phép, có thể áp dụng một khoản phí trước khi chúng tôi cung cấp cho quý vị bản sao của bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý vị mà chúng tôi lưu trữ.

 

 

Các Dịch Vụ Trực Tuyến Khác và Các Tính Năng của Bên Thứ Ba

 

Các Dịch Vụ của chúng tôi có thể cung cấp các đường dẫn đến những dịch vụ trực tuyến và trang web khác để thuận tiện cho quý vị và cung cấp thông tin cho quý vị và có thể bao gồm các tính năng bên thứ ba như các ứng dụng, công cụ, ứng dụng nhỏ và phần bổ trợ (các nút của Facebook, Google+, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Vimeo và YouTube). Các dịch vụ, trang web và tính năng bên thứ ba này có thể hoạt động độc lập với chúng tôi. Các thực hành bảo vệ quyền riêng tư của những bên thứ ba này, bao gồm thông tin chi tiết mà họ có thể thu thập về quý vị phải tuân theo các tuyên bố về quyền riêng tư của những bên này, và chúng tôi đề nghị quý vị xem xét kỹ chúng. Trong trường hợp các dịch vụ trực tuyến hoặc tính năng của bên thứ ba có liên quan không thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc không do chúng tôi kiểm soát, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thực hành bảo vệ thông tin của những bên thứ ba đó.

 

 

Lưu Trữ Thông Tin Cá Nhân

 

Trong giới hạn luật hiện hành cho phép, chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân chúng tôi có được về quý vị cho đến khi (1) nó vẫn còn cần thiết cho các mục tiêu mà chúng tôi có thông tin, tuân thủ các điều khoản trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này, hoặc (2) chúng tôi có cơ sở pháp lý khác để lưu trữ dữ liệu ngoài giai đoạn cần thiết để phục vụ mục đích ban đầu của việc thu thập dữ liệu.

 

 

Cách Chúng Tôi Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân

 

Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và hữu hình được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu nhận thông qua Các Dịch Vụ chống lại sự phá hủy, mất mát, thay đổi, truy cập, tiết lộ hoặc sử dụng bất hợp pháp hoặc không được phép. 

 

 

Thông Tin Cá Nhân của Trẻ Em

 

Các Dịch Vụ được thiết kế cho người xem chung và không hướng tới trẻ dưới 16 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc lấy thông tin từ trẻ dưới 16 tuổi thông qua Các Dịch Vụ. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân của trẻ dưới 16 tuổi, chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa thông tin đó trong hồ sơ của chúng tôi. Nếu quý vị tin rằng có trẻ dưới 16 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi như được nêu rõ trong phần Cách Liên Hệ Với Chúng Tôi của Chính Sách về Quyền Riêng Tư này.

 

 

Cập Nhật Chính Sách về Quyền Riêng Tư của Chúng Tôi

 

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách về Quyền Riêng Tư này định kỳ và không thông báo cho quý vị trước về những thay đổi trong thực hành bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nêu rõ trên đầu thông báo ngày thông báo được cập nhật gần đây nhất.

 

Đơn vị chủ quản

Công ty TNHH MTV Hoàng Đan Linh

Add: số 94 đường Tứ Hiệp, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Tel: 0923.123.666

Email: [email protected]
Chứng nhận ĐKDN số: 0801205834 

Ngày 03/03/2017

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận tin

Trường bắt buộc

098...(*)
Invalid Input

Đăng ký

Kết nối với chúng tôi

 Đơn vị chủ quản: Công ty TNHH MTV Hoàng Đan Linh.           Chứng nhận ĐKDN số: 0801205834

zalo.png

call.png