Hệ thống xử lý nước

logo

Trang chủ»Hệ thống xử lý nước
CN1
ROCN
banner_UF-t1

PC

CHÚNG TÔI LÀ AI ?

Ra đời từ năm 2012 trên cơ sở học hỏi, sáng tạo mở rộng và hoàn thiện năng lực sản xuất, kinh doanh. Trải qua nhiều năm xây dựng phát triển, Công ty Hoàng Đan Linh tự hào là lá cờ đầu trong các lĩnh vực cung cấp, xử lý và lắp đặt hệ thống nước, môi trường cũng như luôn đồng hành với sự phát triển của các ngành Công nghiệp Việt Nam hiện nay. Không ngừng đổi mới công nghệ để có những sản phẩm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng, đồng thời hoàn thiện và nâng cao hệ thống dịch vụ chăm sóc khách hàng, đó là định hướng phát triển nhằm mang lại sức cạnh tranh mạnh mẽ của chúng tôi trong quá trình hội nhập và phát triển.

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RO

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RO CHO THỰC PHẦM

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RO CHO THỰC PHẦM

Tính năng:

+ Đáp ứng QCVN 06-1/2010BYT

+ Công suất theo yêu cầu

+ Hệ thống tự động 100%

Liên hệ
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RO Y TẾ BỆNH VIỆN

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RO Y TẾ BỆNH VIỆN

Tính năng:

+ Đáp ứng tiêu chuẩn AAMI

+ Công suất theo yêu cầu

+ Hệ thống tự động 100%

Liên hệ
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC BÁN TỰ ĐỘNG CS: 1500 LPH

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC BÁN TỰ ĐỘNG CS: 1500 LPH

Tính năng:

+ Công suất: 1500 LPH

+ Hệ thống tự động

+ Nước đạt QCVN 6-1:2010/BYT

Liên hệ
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC BÁN TỰ ĐỘNG CS: 1000 LPH

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC BÁN TỰ ĐỘNG CS: 1000 LPH

Tính năng:

+ Công suất: 1000 LPH

+ Hệ thống điều khiển van tay

+ Nước đạt QCVN 6-1:2010/BYT

Liên hệ
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC BÁN TỰ ĐỘNG CS: 750 LPH

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC BÁN TỰ ĐỘNG CS: 750 LPH

Tính năng:

+ Công suất: 750 LPH

+ Hệ thống tự động

+ Nước đạt QCVN 6-1:2010/BYT

Liên hệ
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC BÁN TỰ ĐỘNG CS: 500 LPH

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC BÁN TỰ ĐỘNG CS: 500 LPH

Tính năng:

+ Công suất: 500 LPH

+ Hệ thống điều khiển van tay

+ Nước đạt QCVN 6-1:2010/BYT

Liên hệ
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC BÁN TỰ ĐỘNG CS: 250 LPH

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC BÁN TỰ ĐỘNG CS: 250 LPH

Tính năng:

+ Công suất: 250 LPH

+ Hệ thống điều khiển van tay

+ Nước đạt QCVN 6-1:2010/BYT

Liên hệ
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC RO CÔNG SUẤT 10.000 LPH

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC RO CÔNG SUẤT 10.000 LPH

Tính năng:

+ Công suất: 10.00 LPH

+ Hệ thống điều khiển tự động

+ Nước đạt QCVN 6-1:2010/BYT

Liên hệ
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC RO CÔNG SUẤT 2000 LPH

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC RO CÔNG SUẤT 2000 LPH

Tính năng:

+ Công suất: 2000 LPH

+ Hệ thống điều khiển tự động

+ Nước đạt QCVN 6-1:2010/BYT

Liên hệ
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC RO CÔNG SUẤT 3000 LPH

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC RO CÔNG SUẤT 3000 LPH

Tính năng:

+ Công suất: 3000 LPH

+ Hệ thống điều khiển tự động

+ Nước đạt QCVN 6-1:2010/BYT

Liên hệ
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC RO CÔNG SUẤT 1000 LÍT/H

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC RO CÔNG SUẤT 1000 LÍT/H

Tính năng:

+ Công suất: 1000 LPH

+ Hệ thống tự động

+ Nước đạt QCVN 6-1:2010/BYT

Liên hệ
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC RO CÔNG SUẤT 750 LPH

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC RO CÔNG SUẤT 750 LPH

Tính năng:

+ Công suất: 500 LPH

+ Hệ thống điều khiển tự động

+ Nước đạt QCVN 6-1:2010/BYT

Liên hệ
Hệ Thống Lọc Nước Ro 500l LPH

Hệ Thống Lọc Nước Ro 500l LPH

Tính năng:

+ Công suất: 500 LPH

+ Hệ thống điều khiển tự động

+ Nước đạt QCVN 6-1:2010/BYT

Liên hệ
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC RO CÔNG SUẤT 250 LPH

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC RO CÔNG SUẤT 250 LPH

Tính năng:

+ Công suất: 250 LPH

+ Hệ thống điều khiển tự động

+ Nước đạt QCVN 6-1:2010/BYT

Liên hệ

HỆ THỐNG KHỬ KHOÁNG EDI

HỆ THỐNG EDI CHO NGÀNH THÍ NGHIỆM

HỆ THỐNG EDI CHO NGÀNH THÍ NGHIỆM

Tính năng:

+ Sử dụng cho phòng Lab

+ Hệ thống điều khiển tự động

+ Tỷ lệ thu hồi cao

Liên hệ
HỆ THỐNG KHỬ KHOÁNG TRONG NƯỚC

HỆ THỐNG KHỬ KHOÁNG TRONG NƯỚC

Tính năng:

+ Công suất: tùy chỉnh

+ Hệ thống điều khiển tự động

+ Loại bỏ > 99% ion khác nước

Liên hệ
HỆ THỐNG EDI CHO NGÀNH DƯỢC

HỆ THỐNG EDI CHO NGÀNH DƯỢC

Tính năng:

+ Áp dụng trong ngành dược

+ Hệ thống điều khiển tự động

+ Loại bỏ > 99% ion khác nước

Liên hệ
HỆ THỐNG KHỬ KHOÁNG EDI CHO CÔNG NGHIỆP XI MẠ

HỆ THỐNG KHỬ KHOÁNG EDI CHO CÔNG NGHIỆP XI MẠ

Tính năng:

+ Ứng dụng trong ngành xi mạ

+ Hệ thống điều khiển tự động

+ Loại bỏ > 99% ion khác nước

Liên hệ

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC CHO TÒA NHÀ

HỆ THỐNG LỌC CÔNG SUẤT 20M3/GIỜ

HỆ THỐNG LỌC CÔNG SUẤT 20M3/GIỜ

Tính năng:

+ Công suất xử lý lớn

+ Hệ thống điều khiển tự động

+ Đạt QCVN01-1:2018/BYT

Liên hệ
HỆ THỐNG LỌC CÔNG SUẤT 60M3/GIỜ

HỆ THỐNG LỌC CÔNG SUẤT 60M3/GIỜ

Tính năng:

+ Sử dụng cho chung cư nhỏ 

+ Hệ thống điều khiển tự động

+ Tạp chất trong nước

Liên hệ
HỆ THỐNG LỌC CÔNG SUẤT 40M3/GIỜ

HỆ THỐNG LỌC CÔNG SUẤT 40M3/GIỜ

Tính năng:

+ Công suất ổn định

+ Hệ thống điều khiển tự động

+ Đạt QC nước sinh hoạt

Liên hệ
HỆ THỐNG LỌC CÔNG SUẤT 80M3/GIỜ

HỆ THỐNG LỌC CÔNG SUẤT 80M3/GIỜ

Tính năng:

+ Sử dụng cho chung cư vừa

+ Hệ thống điều khiển tự động

+ Loại bỏ tạp chất trong nước

Liên hệ
HỆ THỐNG SIÊU LỌC

HỆ THỐNG SIÊU LỌC

Tính năng:

+ Công nghệ siêu lọc UF

+ Hệ thống điều khiển tự động

+ Tỷ lệ thu hồi 95%

Liên hệ

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC MẶT

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC BIỂN

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC BIỂN

Tính năng:

+ Xử lý nước biển

+ Công suất theo yêu cầu

+ Vận hành tự động

Liên hệ
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC LỢ

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC LỢ

Tính năng:

+ Xử lý nước lợ

+ Công suất theo yêu cầu

+ Vận hành tự động

Liên hệ
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC HỒ

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC HỒ

Tính năng:

+ Lọc nước hồ

+ Sục rửa tự động

+ Hệ thống không van

Liên hệ
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC SÔNG

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC SÔNG

Tính năng:

+ Lọc nước sông

+ Sục rửa tự động

+ Hệ thống không van

Liên hệ

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG KHOAN CÔNG NGHIỆP

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC NGẦM -  CÔNG NGHỆ LỌC TỰ RỬA

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC NGẦM - CÔNG NGHỆ LỌC TỰ RỬA

Tính năng:

+ Công nghệ lọc không van

+ 100% SUS 304

+ Không cần tủ điện hệ thống

Liên hệ
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC NGẦM - CÔNG NGHÊ LỌC ÁP

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC NGẦM - CÔNG NGHÊ LỌC ÁP

Tính năng:

+ Công nghệ lọc áp lực

+ Tùy biến công suất hệ thống

+ Đa dạng trong thiết kế

Liên hệ
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC NGẦM CÔNG SUẤT 30 M3/H

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC NGẦM CÔNG SUẤT 30 M3/H

Tính năng:

+ Công suất: 30.000 LPH

+ Hệ thống điều khiển tự động

+ Nước đạt QCVN 01-1:2018/BYT

Liên hệ
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC NGẦM CÔNG SUẤT 20 M3/H

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC NGẦM CÔNG SUẤT 20 M3/H

Tính năng:

+ Công suất: 20.000 LPH

+ Hệ thống điều khiển tự động

+ Nước đạt QCVN 01-1:2018/BYT

Liên hệ

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

MODULE XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÒNG KHÁM

MODULE XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÒNG KHÁM

Tính năng:

+ Xử lý NT phòng khám

+ Thiết kế nhỏ gọn, ổn định

+ Chi phí vận hành tối thiểu

23.999.000 đ
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI XI MẠ

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI XI MẠ

Tính năng:

+ Xử lý NT nhà máy xi mạ

+ Thiết kế đa dạng, hiệu quả

+ Chi phí vận hành tối thiểu

Liên hệ
HỆ THỐNG XỬ LÝ NT DIỆT NHUỘM

HỆ THỐNG XỬ LÝ NT DIỆT NHUỘM

Tính năng:

+ Xử lý NT nhà máy diệt nhuộm

+ Thiết kế đa dạng, hiệu quả

+ Công nghệ hiện đại

Liên hệ
HỆ THỐNG XỬ LÝ NT CÔNG NGHIỆP

HỆ THỐNG XỬ LÝ NT CÔNG NGHIỆP

Tính năng:

+ Xử lý nước thải công nghiệp nhà máy, KCN

+ Thiết kế đa dạng, hiệu quả

Liên hệ

HỆ THỐNG LÀM MỀM

HỆ THỐNG LÀM MỀM NƯỚC CÔNG SUẤT 30M3/H

HỆ THỐNG LÀM MỀM NƯỚC CÔNG SUẤT 30M3/H

Tính năng:

+ Công suất: 30.000 LPH

+ Hệ thống điều khiển tự động

+ Loại bỏ ion làm cứng nước

Liên hệ
HỆ THỐNG LÀM MỀM NƯỚC CÔNG SUẤT 20M3/H

HỆ THỐNG LÀM MỀM NƯỚC CÔNG SUẤT 20M3/H

Tính năng:

+ Công suất: 20.000 LPH

+ Hệ thống điều khiển tự động

+ Loại bỏ ion làm cứng nước

Liên hệ
HỆ THỐNG LÀM MỀM NƯỚC CÔNG SUẤT 10M3/H

HỆ THỐNG LÀM MỀM NƯỚC CÔNG SUẤT 10M3/H

Tính năng:

+ Công suất: 10.000 LPH

+ Hệ thống điều khiển tự động

+ Loại bỏ ion làm cứng nước

Liên hệ
HỆ THỐNG LÀM MỀM NƯỚC CÔNG SUẤT 5M3/H

HỆ THỐNG LÀM MỀM NƯỚC CÔNG SUẤT 5M3/H

Tính năng:

+ Công suất: 5000 LPH

+ Hệ thống điều khiển tự động

+ Loại bỏ ion làm cứng nước

Liên hệ

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC HVAC

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC BƠM HÓA CHẤT CHO HEX

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC BƠM HÓA CHẤT CHO HEX

Tính năng:

+ Công suất: đa dạng

+ Ổn định, tuổi thọ cao

+ Nước đầu ra đạt tiêu chuẩn

Liên hệ
HỆ THỐNG CẤP NƯỚC BƠM HÓA CHẤT CHO CHILLER

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC BƠM HÓA CHẤT CHO CHILLER

Tính năng:

+ Công suất: đa dạng

+ Cấp hóa chất bổ sung cho HT

+ Nước đầu ra đạt tiêu chuẩn

Liên hệ
HỆ THỐNG CẤP NƯỚC BỔ SUNG CÔNG SUẤT 3M3/H

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC BỔ SUNG CÔNG SUẤT 3M3/H

Tính năng:

+ Công suất: 3.000 LPH

+ Cấp nước bổ sung cho HT

+ Nước đầu ra đạt tiêu chuẩn

Liên hệ
HỆ THỐNG CẤP NƯỚC BỔ SUNG CÔNG SUẤT 2M3/H

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC BỔ SUNG CÔNG SUẤT 2M3/H

Tính năng:

+ Công suất: 2.000 LPH

+ Cấp nước bổ sung cho HT

+ Nước đầu ra đạt tiêu chuẩn

Liên hệ

Hệ Thống Lọc Nước Bể Bơi

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC BỂ BƠI RESORT

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC BỂ BƠI RESORT

Tính năng:

+ Công suất lọc đa dạng

+ Mô hình 3d thực tế ảo

+ Dễ vận hành điều chỉnh

Liên hệ
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC BỂ BƠI GIA ĐÌNH

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC BỂ BƠI GIA ĐÌNH

Tính năng:

+ Công suất lọc đa dạng

+ Hệ thống vận hành đơn giản

+ Duy trì hóa chất trong nước

Liên hệ

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SINH HOẠT

HỆ THỐNG LỌC TỔNG CÔNG SUẤT 50M3/H

HỆ THỐNG LỌC TỔNG CÔNG SUẤT 50M3/H

Tính năng:

+ Công suất: 50.000 LPH

+ Hệ thống điều khiển tự động

+ Nước đạt QCVN 01-1:2018/BYT

Liên hệ
HỆ THỐNG LỌC TỔNG CÔNG SUẤT 30M3/H

HỆ THỐNG LỌC TỔNG CÔNG SUẤT 30M3/H

Tính năng:

+ Công suất: 30.0000 LPH

+ Hệ thống điều khiển tự động

+ Nước đạt QCVN 01-1:2018/BYT

Liên hệ
HỆ THỐNG LỌC TỔNG CÔNG SUẤT 20M3/H

HỆ THỐNG LỌC TỔNG CÔNG SUẤT 20M3/H

Tính năng:

+ Công suất: 20.0000 LPH

+ Hệ thống điều khiển tự động

+ Nước đạt QCVN 01-1:2018/BYT

Liên hệ
HỆ THỐNG LỌC TỔNG CÔNG SUẤT 40M3/H

HỆ THỐNG LỌC TỔNG CÔNG SUẤT 40M3/H

Tính năng:

+ Công suất: 40.0000 LPH

+ Hệ thống điều khiển tự động

+ Nước đạt QCVN 01-1:2018/BYT

Liên hệ
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TẬP TRUNG

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TẬP TRUNG

Tính năng:

+ Thiết kế linh động

+ Hệ thống điều khiển tự động

+ Khả năng thu hồi cao

Liên hệ

1T

Đăng ký tư vấn sản phẩm

Xin vui lòng để lại thông tin liên hệ để nhận tư vấn nhanh từ các chuyên gia xử lý nước của NewLight
Họ đệm(*)
Trường bắt buộc

Tên(*)
Trường bắt buộc

Email(*)
Trường bắt buộc

Số điện thoại(*)
Invalid Input

Tỉnh/Thành phố
Invalid Input

Sản phẩm quan tâm
Invalid Input

Gửi ngay

Đơn vị chủ quản

Công ty TNHH MTV Hoàng Đan Linh

Add: số 94 đường Tứ Hiệp, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Tel: 0923.123.666

Email: [email protected]
Chứng nhận ĐKDN số: 0801205834 

Ngày 03/03/2017

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận tin

Trường bắt buộc

098...(*)
Invalid Input

Đăng ký

Kết nối với chúng tôi

 Đơn vị chủ quản: Công ty TNHH MTV Hoàng Đan Linh.           Chứng nhận ĐKDN số: 0801205834

zalo.png

call.png