HỆ THỐNG LỌC CÔNG NGHIỆP

logo

Trang chủ»HỆ THỐNG LỌC NƯỚC CÔNG NGHIỆP»HỆ THỐNG LỌC CÔNG SUẤT LỚN

HỆ THỐNG LỌC CÔNG NGHIỆP

Results 1 - 7 of 7
Sắp xếp
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC NGẦM CÔNG SUẤT 30 M3/H

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC NGẦM CÔNG SUẤT 30 M3/H

Tính năng:

Lọc nước sạch công suất lớn

Nước sau lọc đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành

Loại bỏ các kim loại nặng trong nước

Tỷ lệ loại bỏ ít

Liên hệ
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC NGẦM CÔNG SUẤT 20 M3/H

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC NGẦM CÔNG SUẤT 20 M3/H

Tính năng:

Lọc nước sạch công suất lớn

Nước sau lọc đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành

Loại bỏ các kim loại nặng trong nước

Tỷ lệ loại bỏ ít

Liên hệ
HỆ THỐNG LỌC TỔNG CÔNG SUẤT 50M3/H

HỆ THỐNG LỌC TỔNG CÔNG SUẤT 50M3/H

Tính năng:

Lọc nước sạch công suất lớn

Nước sau lọc đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành

Thích hợp với các khu vực chưa có hệ thống lọc nước sạch

Liên hệ
HỆ THỐNG LỌC TỔNG CÔNG SUẤT 30M3/H

HỆ THỐNG LỌC TỔNG CÔNG SUẤT 30M3/H

Tính năng:

Lọc nước sạch công suất lớn

Nước sau lọc đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành

Thích hợp với các khu vực chưa có hệ thống lọc nước sạch

Liên hệ
HỆ THỐNG LỌC TỔNG CÔNG SUẤT 20M3/H

HỆ THỐNG LỌC TỔNG CÔNG SUẤT 20M3/H

Tính năng:

Lọc nước sạch công suất lớn

Nước sau lọc đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành

Thích hợp với các khu vực chưa có hệ thống lọc nước sạch

Liên hệ
HỆ THỐNG LỌC TỔNG CÔNG SUẤT 40M3/H

HỆ THỐNG LỌC TỔNG CÔNG SUẤT 40M3/H

Tính năng:

Lọc nước sạch công suất lớn

Nước sau lọc đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành

Thích hợp với các khu vực chưa có hệ thống lọc nước sạch

Liên hệ
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC NGẦM

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC NGẦM

Tính năng:

Lọc nước sạch công suất lớn

Nước sau lọc đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành

Loại bỏ các kim loại nặng trong nước

Cung cấp đủ nước phục vụ nhu cầu sử dụng

Liên hệ

zalo.png

call.png